Kto je kto?


O to, aby Vám doma svietili žiarovky, aby horel plyn v sporáku a aby šiel televízor, sa starajú dva subjekty na energetickom trhu.

Distribútor a Dodávateľ.


 •  
 • Títo dvaja sú to dva úplne odlišné subjekty, aj keď pozor, často sa veľmi podobne volajú, napr.:
  Západoslovenská distribučná = distribútor
  Západoslovenská energetika = dodávateľ


Distribútor


Stará sa o technické veci - o káble, o merače, o stĺpy elektrického vedenia, o to, keď počas búrky vypadne prúd, keď námraza strhne vedenie, alebo keď sa niekde kope a menia rúry na plyn. O všetky tieto technické veci sa stará distribútor. 


 • POZOR! Nie je možné zmeniť distribútora elektriny ani plynu! Distribútori majú regióny Slovenska územne rozdelené a nech by ste chceli akokoľvek, ak bývate v Trenčíne, tak skrátka musíte mať za distribútora elektriny Západoslovenskú distribučnú a.s., a pre plyn SPP Distribúciu, a.s.
 • Nevýhodou je, že distribútor nemá konkurenta a preto nemusí zásadne znižovať svoje ceny (ktoré Vám účtuje za využívanie káblov, resp. potrubí). Všetci platíme distribútorovi tú istú sumu. Na tomto preto neušetríte! Distribúciu musíme platiť všetci rovnako, bez zliav, bez úspory.  
 • S distribútorom spravidla nijako nekomunikujete, jedine ak sa jedná o nejakú poruchu na vedení, výpadok alebo o fyzické odpočty spotreby pri Vašich meračoch. 

Na Slovensku sú traja distribútori pre elektrinu a jeden pre plyn:

 • Pre elektrinu sú to: 
  Západadoslovenská distribučná, a.s.
  SSE–Distribúcia, a.s.  
  Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Pre plyn je to na celom Slovensku:
  SPP – Distribúcia, a.s. 

Dodávateľ

Stará sa o to, aby ste vôbec mohli elektrinu využívať. Veľmi zjednodušene povedané: dodávateľ dáva distribútorovi inštrukciu, že riadne platíte a že teda môže elektrina prúdiť zo siete k Vám domov. 

 • Dodávateľ je ten, ktorý sa stará o správne účtovanie Vašich platieb, posiela Vám listy, zálohové faktúry a vyúčtovania.  
 • Dodávateľov je na Slovensku veľa. Konkurujú si a preto môžu (a musia) hýbať s cenami a snažiť sa, aby ste si vybrali práve ich.  
 • Do otvorenia trhu s energiami (v r. 2007) sme mali troch monopolných dodávateľov. Títo dodávatelia nemali konkurenciu a nemuseli riešiť ceny, nemuseli sa starať o zlepšovanie služieb pre zákazníkov. Skrátka, keď sa niekto narodil v Košiciach, automaticky mal daného dodávateľa Východoslovenskú energetiku.  Otvorením trhu však prišli noví dodávatelia, domáci i zo zahraničia. A vďaka nim všetci museli znížiť ceny. A zlepšiť služby. Ale znížiť ceny a zlepšiť služby je ľahké pre malé firmy, ale veľkým to robí problém, keďže majú veľké režijné náklady. 
 • Jedným z dodávateľov je Energie2. Dodáva energie v Poľsku, Česku a na Slovensku, domácnostiam aj firmám. Celkovo má vyše 100 tisíc zákazníkov.