Poďme sa spolu baviť :)Aká bola cesta od bleskov k polovodičom ?

 • Fyzika na škole málokoho bavila .... a predsa nás obklopuje a ovláda.
  Prečítajte si, ako sme prírodné fyzikálne sily objavovali rok po roku:   
 • 1752 – Benjamin Franklin zistil, že iskrenie a blesk majú rovnakú podstatu 
 • 1786 – Luigi Galvani pri pitvaní žaby zistil, že priložením dvoch rôznych kovov na tkanivo vyvolá svalové sťahy 
 • 1792 – Alessandro Volta zostrojil prvý galvanický článok 
 • 1820 - Hans Christian Oersted zistil, že sa magnetická ručička vychyľuje v blízkosti vodiča, ktorým prechádza prúd 
 • 1820 – André Marie Ampère odvodil zákon o vzájomnom silovom pôsobení dvoch rovnobežných vodičov s prúdom 
 • 1826 - Georg Simon Ohm formuloval zákon vyjadrujúci vzťah medzi prúdom, napätím a odporom 
 • 1831 - Michael Faraday objavil elektromagnetickú indukciu, na základe ktorej zostrojil transformátor 
 • 1833 – Heinerich Fridrich Emil Lenz formuloval zákon o smere indukovaného prúdu 
 • 1837 - Michael Faraday formuloval zákony elektrolýzy (zákon o vodivosti kvapalín) 
 • 1850 - Heinrich Daniel Ruhmkorff vynašiel induktor, ktorý sa ako zdroj vysokého napätia používa dodnes 
 • 1865 - James Clark Maxwell zverejnil teóriu elektromagnetického poľa 
 • 1866 - Werner von Siemens vynašiel prvé dynamo, ktoré premieňalo mechanickú energiu na elektrickú 
 • 1878 – Thomas Alva Edison skonštruoval prvú žiarovku 
 • 1880 - Pierre Curie objavil piezoelektrický jav 
 • 1882 - Thomas Alva Edison uviedol do prevádzky prvú elektráreň 
 • 1887 – Nikola Tesla patentoval prvý rozvod striedavého prúdu 
 • 1888 - Heinrich Hertz dokázal existenciu elektromagnetického vlnenia a skúmal jeho vlastnosti 
 • 1895 - Wiliam Conrad Röntgen objavil nový druh elektromagnetického žiarenia, ktoré bolo po ňom pomenované 
 • 1897 – Joseph John Thomson objavil zápornú elementárnu časticu, elektrón 
 • 1900 - Max Planck vyslovil tzv. kvantovú hypotézu, ktorá sa stala podnetom pre vznik modernej fyziky 
 • 1905 – Albert Einstein vysvetlil fotoelektrický jav 
 • 1947 – William Shockley popísal vlastnosti polovodičov


  (Zdroj: wikipedia.sk)Einsteinov veľký predchodca

 • James Clerk Maxwell (* 13. jún 1831, Edinburgh, Škótsko, Spojené kráľovstvo – † 5. november 1879, Cambridge, Spojené kráľovstvo) bol škótsky fyzik.

  Jeho najväčším objavom je všeobecný matematický opis zákonov elektriny a magnetizmu, dnes známy ako Maxwellove rovnice. Známe je aj jeho Maxwell-Boltzmannovo rozdelenie rýchlostí v kinetickej teórii plynov.

  Maxwell je vo všeobecnosti považovaný za vedca 19. storočia, ktorý mal svojim príspevkom k elementárnym modelom prírody najväčší vplyv na fyziku 20. storočia. Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia Albert Einstein opísal Maxwellovu prácu ako „najdômyselnejšie a najplodnejšie, čo fyzika zažila od Newtonových čias“.

  Črtou Maxwellovej práce je algebraická matematika s prvkami geometrie. Maxwell demonštroval, že elektrické a magnetické sily sú dve dopĺňajúce sa stránky elektromagnetizmu. Ukázal, že elektrické a magnetické polia sa šíria priestorom vo forme vĺn konštantnou rýchlosťou 3.0 × 108 m/s. Navrhol, že svetlo je forma elektromagnetického žiarenia.

  Na jeho počesť bola podľa jeho mena pomenovaná jednotka magnetického toku (všeobecne zapisovaná ako f) v sústave jednotiek CGS ako Maxwell (Mx). Podobne, podľa jeho mena je pomenované aj pohorie na Venuši. Teleskop Jamesa Clerka Maxwella s priemerom zrkadla 15 m, je najväčší astronomický teleskop na svete.

  (Zdroj: wikipedia.sk)Záhadný elektromagnetizmus?

 • Michael Faraday (* 22. september 1791 – † 25. august 1867) bol anglický fyzik a chemik.Venoval sa najmä elektromagnetizmu, objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, zákony elektrolýzy, diamagnetizmus, benzén. Zaviedol pojem elektrického, magnetického poľa a elektrických siločiar. Jeho predstavy matematicky formuloval James Clerk Maxwell. Bol vynikajúci experimentátor. Odhalil blízky súvis medzi elektrinou a magnetizmom a zostrojil prvý elektrický generátor. Faraday tak dal teoretický základ pre všetky elektromotory a dynamá.Ako zapálený rečník, ktorý rád hovoril na verejnosti, zaviedol tradíciu vianočných vedeckých prednášok, ktoré v Anglicku pokračujú dodnes.

  (Zdroj: wikipedia.sk)