Zmena dodávateľa


1. Najdôležitejšie! 

 • Zmena dodávateľa sa môže zdať na prvý pohľad zložitá a nákladná. Avšak opak je pravdou.
 • je zadarmo
 • je jednoduchá
 • nehrozí žiadny zásah do technických zariadení
 • neohrozí plynulosť dodávky


 • Ide o administratívnu záležitosť, ktorá Vám ušetrí príjemnú sumu.2. Čo znamená zmena dodávateľa?

 • Chceme, aby ste sa rozhodli správne, preto sa snažíme, aby ste porozumeli, čo pre Vás zmena dodávateľa znamená. Vysielame k Vám našich obchodných zástupcov, ktorý vysvetľujú, čo môžete získať a čo k tomu potrebujete. 

  Zjednodušene povedané: nezmení sa pre Vás nič, len to, že budete platiť menej  - v porovnaní s tradičným dodávateľom ponúkame úsporu až 8 % za dodávku elektriny a plynu.  • Dôležité pre Vás je vedieť, že:

 • zmenou dodávateľa elektriny a plynu ušetríte peniaze za energie
 • môžete očakávať jednoduchú komunikáciu a prehľad v platbách, lebo elektrinu a plyn Vám bude dodávať jeden dodávateľ
 • zmena dodávateľa plynu a elektriny je u nás ZADARMO
 • pri zmene dodávateľa (okrem zníženia ceny) nepocítite žiadnu inú zmenu
 • elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, čiže nikto nebude zasahovať do technického zariadenia, nehrozia žiadne demontáže
 • získate silného a flexibilného partnera pre dôležité komodity3. Čo sa pre Vás nezmení?  

 • Distribútor

 • Energie pôjdu na vaše odberné miesto naďalej tou istou cestou, ako doteraz = distribútor sa pre Vás nemení. Fyzické opravy a odpočty na Vašom odbernom mieste zabezpečuje naďalej tá istá distribučná spoločnosť ako doteraz. Distribútor sa stará i o opravy rozvodov, o výmeny meračov, či o obnovu dodávky energie v prípade výpadku.

  Vaším distribútorom naďalej ostáva niektorá zo spoločností (v závislosti od toho, v ktorom regióne SR bývate):
  Západoslovenská distribučná, a.s. tel. 0800 111 567
  SSE - Distribúcia, a.s. tel. 0800 159 000
  Východoslovenská distribučná, a.s. tel. 0800 123 332
  SPP - Distribúcia, a.s. tel. 0850 111 727
 •  
 • Plynulosť dodávky

 • Štát garantuje všetkým svojím občanom dodávku energií. Nemusíte sa preto obávať, že by ste bez vlastného zavinenia ostali bez elektrickej energie alebo zemného plynu.4. Čo sa pre Vás zmení? 

 • Zmena dodávateľa Vám prinesie veľkú pozitívnu zmenu: 
 • Cena

 • Za rovnakú spotrebu energie budete platiť menej !
  Nižšiu cenu Vám Energie2 garantuje po celú dobu platnosti zmluvy. Faktúry či poštové poukážky, rozpisy mesačných záloh a iné informačné listy týkajúce sa Vášho odberného miesta Vám budú po úspešnej zmene dodávateľa doručované len od spoločnosti Energie2. 5. Aké dokumenty k tomu potrebujete?

 • Aby ste mohli prejsť k Energie2, potrebujete LEN DVE veci:
  - poslednú vyúčtovaciu faktúru od Vášho súčasného dodávateľa
  - občiansky preukaz (ak ste majiteľom odberného miesta)