Energie 2, a.s.


Energie2 a.s.
Lazaretská 3a
811 08  Bratislava

+421 850 166 066
info@energie2.sk

 
 • IČO: 46 113 177
  DIČ: 2023235225

  Číslo povolenia plyn: 2011P 0160
  Číslo povolenia elektrická energia: 2011E 0444 
 •  
 • Bankové spojenie:
  Názov banky: Sberbank Slovensko, a. s.
  SWIFT: LUBASKBX  
  IBAN: SK5731000000004040318425
  Číslo účtu: 4040318425/3100